Archivo de Categorías: 15055 vivienda unifamiliar

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.  La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.  La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la

Nou encàrrec d’habitatge unifamiliar a Calaceite

                                       

Nou encàrrec d’habitatge unifamiliar a Calaceite

                                       

Avantprojecte d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

El client, la casa i el lloc       El client vol construir una casa al poble on ha nascut. Una casa on retirar-se però fins llavors una casa que serveixi per passar les vacances i els caps de setmana.

Avantprojecte d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

El client, la casa i el lloc       El client vol construir una casa al poble on ha nascut. Una casa on retirar-se però fins llavors una casa que serveixi per passar les vacances i els caps de setmana.