Archivo de Categorías: 13007 mesa

Taula 13007

Materials utilitzats: Rodons d’acer d’armar SJ275 de diámetre 8mm i Fusta de pi blanc. Sense tractar. Procedència: El rodons corrugats són restes d’obra. La fusta és de palets d’una empresa de venta de material de construcció. Tècnica: Soldadura d’arc amb electrode de rutil i ancoratge de fusta amb

Taula 13007

Materials utilitzats: Rodons d’acer d’armar SJ275 de diámetre 8mm i Fusta de pi blanc. Sense tractar. Procedència: El rodons corrugats són restes d’obra. La fusta és de palets d’una empresa de venta de material de construcció. Tècnica: Soldadura d’arc amb electrode de rutil i ancoratge de fusta amb