Avant-projecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar

Avant-projecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Llobregat La reforma té com a objectiu millorar les condicions d’habitabilitat, salubritat, accessiblitat i seguretat estructural de l’habitatge entre mitgeres preexistent. Les condicions d’habitabilitat actuals són precaries: les habitacions,

Avant-projecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar

Avant-projecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Llobregat La reforma té com a objectiu millorar les condicions d’habitabilitat, salubritat, accessiblitat i seguretat estructural de l’habitatge entre mitgeres preexistent. Les condicions d’habitabilitat actuals són precaries: les habitacions,

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.  La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.  La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la

Nou encàrrec d’habitatge unifamiliar a Calaceite

                                       

Nou encàrrec d’habitatge unifamiliar a Calaceite

                                       

Avantprojecte d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

El client, la casa i el lloc       El client vol construir una casa al poble on ha nascut. Una casa on retirar-se però fins llavors una casa que serveixi per passar les vacances i els caps de setmana.

Avantprojecte d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

El client, la casa i el lloc       El client vol construir una casa al poble on ha nascut. Una casa on retirar-se però fins llavors una casa que serveixi per passar les vacances i els caps de setmana.

Finalizamos la obra de la casa unifamiliar en Santa Susanna

Hemos acabado esta vivienda hecha con paneles de hormigón prefabricado y de alta eficiencia energética en lo alto de la montañas de Malgrat, un sitio tranquilo con unas vistas impresionantes de las playas de Santa Susanna. Próximamente iremos colgando más fotos.

Finalizamos la obra de la casa unifamiliar en Santa Susanna

Hemos acabado esta vivienda hecha con paneles de hormigón prefabricado y de alta eficiencia energética en lo alto de la montañas de Malgrat, un sitio tranquilo con unas vistas impresionantes de las playas de Santa Susanna. Próximamente iremos colgando más fotos.

Estratègies de projecte per un habitatge unifamiliar a Ventalló

  Plantejament urbà A les zones amb planejament de ciutat jardí, els límits entre l’espai públic i privat són rotunds i estan gairebé sempre formalitzats per unes tanques sòrdides que no tenen cap cura en el disseny. Aquest tipus de teixit urbà afavoreix una

Estratègies de projecte per un habitatge unifamiliar a Ventalló

  Plantejament urbà A les zones amb planejament de ciutat jardí, els límits entre l’espai públic i privat són rotunds i estan gairebé sempre formalitzats per unes tanques sòrdides que no tenen cap cura en el disseny. Aquest tipus de teixit urbà afavoreix una